Joint Letter Against the War in Ukraine of the Russian Scholars Working in Finland

WE, Russian scientists and researchers, working in Finnish universities stand in solidarity with our Ukrainian colleagues, their families, Ukraine, and all the people who oppose the war. We declare a strong protest against the war with Ukraine. We call to end this war immediately!

We find no justification for the invasion and utterly condemn this unprovoked military assault. We reject Vladimir Putin’s distorted historical revisionism, myths and cynical lies that deny the right to self-determination of the Ukrainian nation and justify Russia’s imperialism. We condemn the Kremlin’s horrific misinformation campaign as well as Putin’s misrepresentation of Holocaust history to justify the war.

No to war in Ukraine! Putin’s war against Ukraine must be stopped!

Read the full statement here

Коллективное письмо российских ученых, работающих в Финляндии и выступающих против войны в Украине


МЫ, российские ученые и исследователи, работающие в финских университетах, солидарны с нашими украинскими коллегами, их семьями, Украиной и всеми людьми, которые выступают против войны. Мы заявляем решительный протест против войны с Украиной. Мы призываем немедленно прекратить эту войну!

Мы не находим оправдания вторжению и категорически осуждаем ничем не спровоцированную войну. Мы отвергаем искаженный исторический ревизионизм, мифы и циничную ложь Владимира Путина, отрицающие право на самоопределение украинской нации и оправдывающие российский империализм. Мы осуждаем ужасную кампанию Кремля по дезинформации, а также искажение Путиным истории Холокоста для оправдания войны.

Нет войне в Украине! Война Путина против Украины должна быть остановлена!

Read the full statement here

Tämä on Suomessa toimivien venäläisten tutkijoiden avoin kirje Ukrainan sotaa vastaan.


ME Suomessa toimivat ja asuvat venäläiset tutkijat olemme solidaarisia ukrainalaisille kollegoillemme, heidän perheilleen, Ukrainalle, sekä kaikille sotaa vastustaville ihmisille. Vastustamme kaikin keinoin sotaa Ukrainassa. Vaadimme, että sotatoimet on lopetettava välittömästi!

Me emme löydä minkäänlaista oikeutusta miehitykselle, ja tuomitsemme täysin provosoimattoman aseellisen hyökkäyksen. Hylkäämme Vladimir Putinin historian vääristelyn, myytit ja kyyniset valheet, jotka kieltävät Ukrainan kansalta itsemääräämisoikeuden ja pyrkivät oikeuttamaan Venäjän imperialismia. Tuomitsemme Kremlin valheisiin perustuvan disinformaatiokampanjan ja Putinin vääristyneen tulkinnan holokaustin historiasta sodan oikeutuksen keinona.

Ei sodalle Ukrainassa! Putinin sota Ukrainaa vastaan täytyy pysäyttää!

Read the full statement here

Bookmark and Share

Tags: ,

This entry was posted on Tuesday, March 1st, 2022 at 13:35 and is filed under Official, Politics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.